تماس با ساختمان ۰۲۱۲۲۰۳۷۳۳۳
ساعت پذیرش سفارش شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۶

وان و جکوزی

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس

وان و جکوزی حمام آرکا مدل 205

34,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام آرکا مدل 204

34,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک 170 سایز سه

وان جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک طول 170سانتی متر عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر یکی از محصولات ساخت شرکت پلی تک بانیو ترکیه و مناسب برای سرویس های بهداشتی سایز متوسط می باشد.
35,430,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک 170 سایز دو

وان جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک طول 170سانتی متر عرض 75 سانتی متر و ارتفاع 55 سانتی متر یکی از محصولات ساخت شرکت پلی تک بانیو ترکیه و مناسب برای سرویس های بهداشتی سایز متوسط می باشد.
34,738,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک 170 سایز یک

وان جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک طول 170سانتی متر عرض 70 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر یکی از محصولات ساخت شرکت پلی تک بانیو ترکیه و مناسب برای سرویس های بهداشتی سایز متوسط می باشد.
34,210,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک 160

وان جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک طول 160سانتی متر عرض 75 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر یکی از محصولات ساخت شرکت پلی تک بانیو ترکیه و مناسب برای سرویس های بهداشتی سایز متوسط می باشد.
34,210,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک 150

وان جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک طول 150سانتی متر عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر یکی از محصولات ساخت شرکت پلی تک بانیو ترکیه و مناسب برای سرویس های بهداشتی سایز متوسط می باشد.
32,208,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک 140

وان جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک طول 140سانتی متر عرض 70 سانتی متر و ارتفاع 55 سانتی متر یکی از محصولات ساخت شرکت پلی تک بانیو ترکیه و مناسب برای سرویس های بهداشتی سایز متوسط می باشد.
30,283,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک 130

وان جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک طول 130سانتی متر عرض 70 سانتی متر و ارتفاع 55 سانتی متر یکی از محصولات ساخت شرکت پلی تک بانیو ترکیه و مناسب برای سرویس های بهداشتی سایز متوسط می باشد.
29,120,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام آرکا مدل 203

33,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام آرکا مدل 202

32,500,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 211

18,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 210

13,300,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 209

18,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 208

14,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 207

14,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 206

15,300,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 205

14,700,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 204

14,700,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 203

14,500,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 202

14,500,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام آرکا مدل 201

14,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام آرکا مدل 201

32,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلیتک بانیو ترکیه مدل یاپراک 170

اگر قصد خرید وان دارید پیشنهاد ما به شما وان ترکیه بانیو پلی تک مدل یاپراک است، مانند تمام وان های ساده موجود در بازار است که طول آن 170 سانتی متر، عرض آن 75 سانتی متر و ارتفاع آن 60 سانتی متر است. این یک وان حمام ساده بدون جکوزی یا موتور است که فقط برای پر کردن آب و آرامش استفاده می شود.
16,210,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلیتک بانیو ترکیه مدل یاپراک 170

اگر قصد خرید وان دارید پیشنهاد ما به شما وان ترکیه بانیو پلی تک مدل یاپراک است، مانند تمام وان های ساده موجود در بازار است که طول آن 170 سانتی متر، عرض آن 70 سانتی متر و ارتفاع آن 60 سانتی متر است. این یک وان حمام ساده بدون جکوزی یا موتور است که فقط برای پر کردن آب و آرامش استفاده می شود.
15,920,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلیتک بانیو ترکیه مدل یاپراک 160

اگر قصد خرید وان دارید پیشنهاد ما به شما وان ترکیه بانیو پلی تک مدل یاپراک است، مانند تمام وان های ساده موجود در بازار است که طول آن 130 سانتی متر، عرض آن 75 سانتی متر و ارتفاع آن 60 سانتی متر است. این یک وان حمام ساده بدون جکوزی یا موتور است که فقط برای پر کردن آب و آرامش استفاده می شود.
15,920,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلیتک بانیو ترکیه مدل یاپراک 150

اگر قصد خرید وان دارید پیشنهاد ما به شما وان ترکیه بانیو پلی تک مدل یاپراک است، مانند تمام وان های ساده موجود در بازار است که طول آن 150 سانتی متر، عرض آن 80 سانتی متر و ارتفاع آن 60 سانتی متر است. این یک وان حمام ساده بدون جکوزی یا موتور است که فقط برای پر کردن آب و آرامش استفاده می شود.
14,520,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلیتک بانیو ترکیه مدل یاپراک 140

اگر قصد خرید وان دارید پیشنهاد ما به شما وان ترکیه بانیو پلی تک مدل یاپراک است، مانند تمام وان های ساده موجود در بازار است که طول آن 140 سانتی متر، عرض آن 70 سانتی متر و ارتفاع آن 55 سانتی متر است. این یک وان حمام ساده بدون جکوزی یا موتور است که فقط برای پر کردن آب و آرامش استفاده می شود.
14,036,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل یاپراک 130

اگر قصد خرید وان دارید پیشنهاد ما به شما وان ترکیه بانیو پلی تک مدل یاپراک است، مانند تمام وان های ساده موجود در بازار است که طول آن 130 سانتی متر، عرض آن 70 سانتی متر و ارتفاع آن 55 سانتی متر است. این یک وان حمام ساده بدون جکوزی یا موتور است که فقط برای پر کردن آب و آرامش استفاده می شود.
13,680,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل تامیرا 170

اگر قصد خرید وان دارید پیشنهاد ما به شما وان ترکیه بانیو پلی تک مدل تامیرا است، مانند تمام وان های ساده موجود در بازار است که طول آن 170 سانتی متر، عرض آن 80 سانتی متر و ارتفاع آن 55 سانتی متر است. این یک وان حمام ساده بدون جکوزی یا موتور است که فقط برای پر کردن آب و آرامش استفاده می شود.
18,810,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل تامیرا 170

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل تامیرا با طول 170سانتی متر، عرض 84 سانتی متر و ارتفاع 58 سانتی متر می باشد. بدنه این جکوزی از مواد اکریلیک ساخته شده است. از مزایای اکریلیک می توان به ضد لک، ضد جلبک، ضد باکتری، ضد حساسیت، قابل شستشو بودن با انواع مواد شوینده بدون نگرانی از تغییر رنگ، همچنین سبکی و راحتی می باشد.
37,510,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل ﺳﺎﺋوﺗرن 200

اگر قصد خرید وان دارید پیشنهاد ما به شما وان ترکیه بانیو پلی تک مدل سائوترن است، مانند تمام وان های ساده موجود در بازار است که طول آن 200 سانتی متر، عرض آن 120 سانتی متر و ارتفاع آن 70 سانتی متر است. این یک وان حمام ساده بدون جکوزی یا موتور است که فقط برای پر کردن آب و آرامش استفاده می شود.
37,000,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل ﺳﺎﺋوﺗرن 200

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل سائوترن با طول 200 سانتی متر، عرض 120 سانتی متر و ارتفاع 70 سانتی متر می باشد. بدنه این جکوزی از مواد اکریلیک ساخته شده است. از مزایای اکریلیک می توان به ضد لک، ضد جلبک، ضد باکتری، ضد حساسیت، قابل شستشو بودن با انواع مواد شوینده بدون نگرانی از تغییر رنگ، همچنین سبکی و راحتی می باشد.
66,418,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل دنیز 180

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل الیت با طول 180 سانتی متر، عرض 110سانتی متر و ارتفاع 57 سانتی متر می باشد. بدنه این جکوزی از مواد اکریلیک ساخته شده است. از مزایای اکریلیک می توان به ضد لک، ضد جلبک، ضد باکتری، ضد حساسیت، قابل شستشو بودن با انواع مواد شوینده بدون نگرانی از تغییر رنگ، همچنین سبکی و راحتی می باشد.
39,710,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل دنیز 170

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل الیت با طول 170 سانتی متر، عرض 110سانتی متر و ارتفاع 57 سانتی متر می باشد. بدنه این جکوزی از مواد اکریلیک ساخته شده است. از مزایای اکریلیک می توان به ضد لک، ضد جلبک، ضد باکتری، ضد حساسیت، قابل شستشو بودن با انواع مواد شوینده بدون نگرانی از تغییر رنگ، همچنین سبکی و راحتی می باشد.
38,214,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل اپیک 180

اگر قصد خرید وان دارید پیشنهاد ما به شما وان ترکیه بانیو پلی تک مدل الیت است، مانند تمام وان های ساده موجود در بازار است که طول آن 180سانتی متر، عرض آن 120سانتی متر و ارتفاع آن 57 سانتی متر است. این یک وان حمام ساده بدون جکوزی یا موتور است که فقط برای پر کردن آب و آرامش استفاده می شود.
26,220,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل اپیک 180

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل الیت با طول 180 سانتی متر، عرض 120سانتی متر و ارتفاع 57 سانتی متر می باشد. بدنه این جکوزی از مواد اکریلیک ساخته شده است. از مزایای اکریلیک می توان به ضد لک، ضد جلبک، ضد باکتری، ضد حساسیت، قابل شستشو بودن با انواع مواد شوینده بدون نگرانی از تغییر رنگ، همچنین سبکی و راحتی می باشد.
46,849,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل مارینا 170

وان حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل مارینا با طول 170 سانتی متر، عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 55سانتی متر می باشد. بدنه این جکوزی از مواد اکریلیک ساخته شده است. از مزایای اکریلیک می توان به ضد لک، ضد جلبک، ضد باکتری، ضد حساسیت، قابل شستشو بودن با انواع مواد شوینده بدون نگرانی از تغییر رنگ، همچنین سبکی و راحتی می باشد.
16,380,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل مارینا 170

وان و جکوزی پلی تک بانیو ترکیه مدل مارینا با طول 170 سانتی متر، عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 55سانتی متر می باشد. بدنه این جکوزی از مواد اکریلیک ساخته شده است. از مزایای اکریلیک می توان به ضد لک، ضد جلبک، ضد باکتری، ضد حساسیت، قابل شستشو بودن با انواع مواد شوینده بدون نگرانی از تغییر رنگ، همچنین سبکی و راحتی می باشد.
16,380,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل نیروانا 170

وان حمام پلی تک بانیو ترکیه مدل الیت با طول 170سانتی متر، عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 58 سانتی متر یکی از محصولات ساخت شرکت پلی تک بانیو ترکیه می باشد. بدنه این جکوزی از مواد اکریلیک ساخته شده است. از مزایای اکریلیک ضد لک، ضد جلبک، ضد باکتری، ضد حساسیت، قابل شستشو با انواع مواد شوینده بدون نگرانی از تغییر رنگ، سبکی و مقاومت بالا می باشد.
18,634,000 تومان
فروشنده: فروشگاه ساختمان

وان و جکوزی از کالاهای بهداشتی و البته درمانی هستند که طرفداران بسیاری دارند. بسیارند افرادی که برای کسب آرامش و بهبود درد مفاصل از وان و جکوزی بهره می‌گیرند. ازاین‌رو بازار خرید این محصولات برای استفاده در استخرهای عمومی، استخرهای خصوصی و شخصی و حتی حمام‌ها رونق قابل توجهی دارد. چنانچه شما هم قصد خرید جکوزی و وان دارید، با ما همراه باشید تا هر چیزی را که پیش از خرید این محصولات باید بدانید را برای شما شرح دهیم..

معرفی وان جکوزی

پیش ازخرید بهتر است با این محصول لوکس و کاربردی به طور کامل آشنا شوید؛ جکوزی نوع مدرن و پیشرفته وان حمام است که جزء تجهیزات بهداشتی ساختمان و استخر به شمار می‌آید. وان جکوزی دارای پمپ‌های جریان آب است که ماساژ آبی را برای مصرف کنندگان به ارمغان می‌آورند؛ همین ویژگی کافی است تا این محصول به یکی از محصولات کاربردی در حوزه آب درمانی بدل شود؛ ساختار جکوزی‌ها به گونه‌ای است که استفاده کنندگان به راحتی در آن دراز کشیده یا فقط پاها و پایین تنه خود را در آب قرار دهند.

انواع مدل وان جکوزی

این محصول جذاب دارای انواع مختلفی است که در زیر مدل های پرکاربرد و پر طرفدار آن را برایتان شرح خواهیم داد:

 • جکوزی خانگی مدل مستطیل

این مدل حتی با گذشت مدت ها و آمدن مدل های جدید هنوز هم بسیار پرفروش است و در دسته پرتقاضا ترین مدل های وان و جکوزی می باشد.مدل مستطیل جکوزی را می توان هم در وسط حمام و هم در گوشه قرار داد، همچنین می توانید ابعاد آن را خودتان تعیین کنید.

 • جکوزی خانگی سه گوش

این مدل به جکوزی کنجی نیز معروف است، که معمولا در اندازه های 1 یا 2 نفره تولید می شود و برای خانه های آپارتمانی گزینه مناسبی است؛ اگر فضای حمام شما کوچک است و یا نمی خواهید فضای زیادی را به وان جکوزی اختصاص دهید ما به شما خرید جکوزی سه کنج را پیشنهاد می دهیم.

 • جکوزی مدل گرد و چند ضلعی

این جکوزی را می توان برای 2 نفر و بیشتر در نظر گرفت و حتی می توان در صورت زیر سازی مناسب به صورت توکار به کار گرفت، جکوزی های گرد و چند ضلعی به دلیل زیبایی خاص و نیز فضای نه چندان زیادی که اشغال می کنند مورد توجه اکثر افراد قرار می گیرند.

 • وان و جکوزی آکواریومی

این مدل از بهترین و پر طرفدار ترین مدل ها در بازار است، شما حتی می توانید جکوزی های گرد و مستطیل را نیز به صورت آکواریومی خریداری کنید، خرید انواع مدل های وان و جکوزی آکواریومی از سایت ساختمان دات آی آر امکان پذیر است.

 • وان جکوزی مدل توکار

اگر به دنبال فضایی لوکس و مدرن برای خانه یا ویلای خود هستید قطعا مدل توکار جکوزی بهترین انتخاب برای شما خواهد بود، البته این مدل جکوزی نیاز به کندن زمین و تعبیه لوله های آب گرم و سرد دارد. هنگام خرید جکوزی توکار باید به تعداد نفراتی که قصد استفاده از آن را دارند نیز توجه شود.

کاربرد وان جکوزی

کسب آرامش و تجربه ماساژ با آب از علل خرید جکوزی است که سبب درمان درد مفاصل و بهبود وضعیت جسمانی می‌ شود. ازاین‌ رو وان جکوزی از تجهیزات لوکس ساختمانی محسوب می‌شود که علاوه بر استخرهای عمومی در منازل نیز کاربرد دارد. به طوری که این محصول در استخرهای خصوصی، استخر ویلا و حتی حمام منازل نیز قابل نصب و استفاده است. در ادامه اصلی ترین کاربرد های وان جکوزی را برای شما نام خواهیم برد:

 1. ایجاد حس آرامش
 2. کاهش استرس افراد
 3. مناسب برای خانه سالمندان
 4. مناسب برای افراد نیازمند به فیزیوتراپی در آب
 5. مناسب برای هتل های لوکس
 6. قابل استفاده برای تمامی سنین

قیمت جکوزی

قیمت جکوزی جزء اولین سوالات خریداران و علاقمندان به وان جکوزی است‌. برخلاف تصور عموم وان جکوزی آنچنان هم که به نظر می‌رسد گران نیست و مدل‌های ارزان و به صرفه نیز در بازار وجود دارند. البته که جکوزی‌های مدرن و دارای امکانات با قیمت بیشتری به فروش می‌رسند. عوامل موثر بر قیمت این محصول شامل برند سازنده، جنس بدنه، امکانات وان، اندازه وان، جزئیات و لوازم جانبی و... نیز هستند.

مهم‌ترین مولفه موثر بر قیمت وان جکوزی، جنس شاسی و بدنه آن است که از متریال فلزی، چینی و آکرولیک نیز تهیه می‌شوند. پس از آن محبوبیت و اعتبار برند تولید کننده است که قیمت وان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وان‌های جکوزی بنا به ویژگی‌ها و امکاناتی چون نوع زیرآب، نوع و قدرت جت‌ها، زیرسری، دستگیره و... از نظر قیمت با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین رصد قیمت انواع آن‌ها پیش از خرید امری هوشمندانه است که از طریق ساختمان دات آی آر میسر شده است.

نکات مهم خرید جکوزی آنلاین

گسترش خرید اینترنتی سبب فراهم شدن شرایط خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی شده است. به گونه‌ای که امروزه برای خرید جکوزی نیز می‌توان به صورت آنلاین اقدام کرد. از مزایای بارز خرید اینترنتی جکوزی و سایر تجهیزات بهداشتی می‌توان به صرفه جویی در وقت و مقایسه قیمت برندها و مدل‌های مختلف اشاره کرد. از سوی دیگر در خرید آنلاین جکوزی، امکان بررسی ویژگی‌های مدل‌های مختلف و نظر خریداران نیز وجود دارد. ساختمان دات آی آر نیز با آگاهی به این موارد، امکان خریدی به صرفه و باید ماندنی را برای هموطنان فراهم کرده است.

مواردی که در هنگام خرید باید به آنها توجه بسیار زیادی داشت را در زیر برای شما آورده ایم:

ابعاد جکوزی

وان جکوزی در مدل‌های مختلف با ابعاد گوناگون قابل تهیه است که هنگام خرید باید به تناسب ابعاد آن با فضای مدنظر توجه کرد.

جنس بدنه

متریال به کار رفته در تهیه وان جکوزی علاوه بر میزان ماندگاری و دوام آن روی راحتی و رفاه خریدار تاثیر می‌گذارد. وان‌های آکریلیک با وزن سبک و مقاومت بالایی که دارند از محصولات محبوب به شمار می‌آیند.

تجهیزات و پمپ جکوزی

پمپ و تجهیزات جکوزی‌های مطلوب علاوه بر بی صدا و کم صدا بودن، قدرت گردش آب بالایی دارند.

طراحی جکوزی و محل نشستن در وان

تناسب طراحی وان و محل نشستن فرد با کارایی و هدف خرید سبب افزایش رضایت از جکوزی می شود. با این اوصاف تعیین هدف خرید جکوزی سبب انتخاب مدل متناسب با نیاز می‌شود.

فیلتر کردن نتایج:

پاک کردن همه
Close
فیلترها
Sort
display